Een brief nodig?
Concept?
Brief
   Concept.nl
VOORBEELDBRIEF BEZWAAR HUURVERHOGING

Eigen naam
Straatnaam
Postcode en woonplaats

Eventueel telefoonnummer
Eventueel e-mailadres
Woonplaats, datum
Naam verhuurder
Straatnaam of postbus
Postcode en woonplaats

Betreft: bezwaar tegen huurverhoging woning [adres, en indien bekend huur- of relatienummer]

Geachte heer, mevrouw,

Op [ datum] ontving ik van u een brief waarin u de huurverhoging voor de woning aan de/het  [adres] aankondigt.  De huidige huur bedraagt [bedrag], de in uw brief voorgestelde verhoging bedraagt [bedrag].

Met deze verhoging ben ik het niet eens en met deze brief teken ik daartegen formeel bezwaar aan.

De verhoging is niet terecht omdat:
[gebruiken wat van toepassing is]

u daardoor de maximale huurgrens overschrijdt.
u de huur eerder dit jaar al een keer verhoogd hebt.
u te laat bent met uw voorstel tot huurverhoging.
u de huur verhoogt met meer dan het wettelijk toegestane percentage.
er staan fouten in uw voorstel [geef voorbeelden].


Tot uw reactie op deze brief, die ik uiterlijk twee weken na dagtekening ontvang, zal ik de huidige huur betalen. Ik vertrouw er echter op dat u de voorgestelde verhoging niet doorvoert of deze in ieder geval aanpast.
Krijg ik geen reactie binnen de gestelde termijn, of wijst u mijn verzoek op intrekken  of aanpassen van de huurverhoging af, dan leg ik de zaak ter beoordeling voor aan de Huurcommissie.


Hoogachtend,

[handtekening]
[eventueel bijlagen]
U zoekt een voorbeeldbrief zodat u het niet zelf hoeft te bedenken. Of het nou zakelijke brief of een particuliere  prive voorbeeldbrief is. Denk aan briefvoorbeelden.nl om je op weg te helpen. Sollicitatie, solliciteren, sollicitatiebrief, sollicitatiebrieven, sollicitatie-brief, sollicitatie-brieven, voorbeeld, voorbeeldbrief, voorbeeldbrieven, voorbeeld-brief, voorbeeld- brieven, voorbeeld-sollicitatiebrief, voorbeeld-sollicitatiebrieven, briefvoorbeeld, brief-voorbeeld, briefvoorbeelden, ontslagbrief, ontslag, betalingsherinnering, betalingsherinneringen, opzeggingsbrief, opzeggingsbrieven, klachtbrief, klachtenbrieven, aanmaning, herinneringen, zakelijkebriev, zakelijkebrieven, bezwaarschriften, bezwaarschrift, belastingdienst,  Sollicitatie, solliciteren, sollicitatiebrief, sollicitatiebrieven, sollicitatie-brief, sollicitatie-brieven, voorbeeld, voorbeeldbrief, voorbeeldbrieven, voorbeeld-brief, voorbeeld- brieven, voorbeeld-sollicitatiebrief, voorbeeld-sollicitatiebrieven  Zoek deze in Briefconcept.nl